Актуелно

1
Нови број часописа

Темa броја

НЕКИ АСПЕКТИ ЕВРОПСКИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
прочитај више
>
АКТУЕЛНО
прочитај више
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
прочитај више
ИЗ ПОЛИТИЧКЕ И ПРАВНЕ ИСТОРИЈЕ
прочитај више

Редакција

Часопис излази четири пута годишње.
Часопис “Политичка ревија”, покренут као зборник под називом
“Политичке студије” 1968, обновљен као “Политичке свеске” 1994.
као научни часопис излази од 2002. године.

Издавач:
Институт за политичке студије

За издавача:
Живојин Ђурић

Главни и одговорни уредник:
др Момчило Суботић, виши научни сарадник

Секретар редакције:
Јелена Тодоровић Душан Достанић

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Чланови редакције:
Др Момчило Суботић, др Драган Марковић, проф. др Зоран Милошевић, проф. др Јован Базић, др Владан Станковић, др Сања Шуљагић, проф. др Драган Јовашевић, мр Александра Мировић, мр Миодраг Радојевић

Савет часописа:
проф. др Мирољуб Јевтић, др Никола Жутић, др Драган Новаковић, проф. др Дарко Маринковић, проф. др Брацо Ковачевић, проф. др Урош Шуваковић, др Снежана Грк, проф. др Димитриј Констатинович Безњук, проф. др Петар Ковачич Першин, проф. др Михаил Лобанов

Штампа и слог:
Планета принт, Београд